Merete Berg Toreg

Hovstereveien 100 a, 0768 Oslo
Tekstil / collager / blandet teknikker
  

Merete Berg Toreg har utdannelse fra Statens håndverks- og kunstindustriskole i Oslo (1976-79) og Statens lærerhøgskole i forming fagstudent i billedvevklassen (1979-1981). Etter utdannelse etablerte Merete Berg Toreg seg i Molde, Møre og Romsdal. Der utførte hun flere offentlige utsmykningsoppdrag. Fra 1991 har Merete Berg Toreg vært bosatt i Oslo. Her arbeider hun som billedkunstner med tekstilkunst og fotografering (medlem Forbundet Frie Fotografer) i tillegg til bokdesign (medlem Grafill).

Opprinnelig var mitt hovedfokus på billedvev, etterhvert ble det i en periode mest foto. I dag arbeider jeg hovedsakelig med collager, som knytter sammen de to før nevnte uttryksformene jeg er opptatt av. Collagene består av sammenvevde remser av papir, transparent plastfolie med foto og tekstil (skirting). Motivene på foto er fragmenter av inntrykk fra fjernt og nært i fortid og frem til i dag. En serie i denne motivkretsen har det derfor vært naturlig for meg å kalle "Tilbakeblikk". En annen serie er "Kaos i Kairo", som i utgangspunktet et foto fra Kairo i den arabiske våren, sammenvevd med opplevelsen av mitt eget kaos på dette tidspunktet.

Kaos i Kairo II 2023, collage 63x43


Tilbakeblikk i tyrkis 2023, collage 75x46


Tilbakeblikk i tyrkis 2023, collage 75x46


Tilbakeblikk III 2023, collage 28.5x25


Vi bruker cookies for å forbedre og måle bruken av nettstedet.