Utlysninger Kulturrådet med frist 5. mars 2019

Følgende aktuelle utlysninger fra Kulturrådet (Norsk kulturfond) har søknadsfrist 5. mars 2019:

  • Kunstfaglige publikasjoner og manusutvikling
  • Prosjektstøtte visuell kunst
  • Utstillingsstøtte til kunstnere i etableringsfasen
  • Kunstnerassistentordningen

Lenke til alle utlysninger.

Vi bruker cookies for å forbedre og måle bruken av nettstedet.