Utlysning: Ny bispekåpe til Nord-Hålogaland biskop

Søknadsfrist 10. august 2019

Til embetet Nord-Hålogaland biskop skal det lages ny bispekåpe (korkåpe) og fire stolaer. Det inviteres til åpen konkurranse. Konkurransen er åpen for billedkunstnere og kunsthåndverkere. Hver deltaker eller deltakergruppe kan levere flere utkast. 

Bispekåpa og stolaene skal kunne produseres innenfor en kostnadsramme på kr. 250 000,- Tekstilene må være ferdig til påsken 2020.

Lenke til utlysning.

Vi bruker cookies for å forbedre og måle bruken av nettstedet.