Støtteordninger

Statens kunstnerstipend
Stipendordninga skal leggje til rette for at enkeltkunstnarar, gjennom å motta direkte tilskot frå staten, skal kunne bidra til eit mangfaldig og nyskapande kunstliv.
kulturradet.no/statens-kunstnerstipend

Statens utstillingsstipend
Formål: gi billedkunstnere bedrede muligheter til å arbeide med utstillinger. Stipendet skal heve kvaliteten og styrke profesjonaliteten i utstillingsvirksomheten i kommuner og fylker. Maksimalt stipendbeløp er kr 50.000.
statens-utstillingsstipend.no

Bildende Kunstneres Hjelpefond
Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH) krever inn lovpålagt avgift på 5% ved salg av originalkunstverk i Norge. Pengene fordeles tilbake til kunstnerne i form av tilskudd og stipend.
kunstfond.no

Fritt Ord
Institusjonen Fritt Ords fremste formål er å verne om og styrke ytringsfriheten og dens vilkår i Norge, særlig ved å stimulere den levende debatt og den uredde bruk av det frie ord.
fritt-ord.no

Arbeids og reisestipend fra Ingrid Lindbäck Langaards stiftelse
En privat stiftelse som støtter norske kunstnere, og gir muligheten for å arbeide i kontakt med impulser fra et videre internasjonalt kunstliv.
langaards-stiftelse.no

Kreativt Europa
Kreativt Europa er EUs program for de kulturelle og kreative sektorene i perioden 2014-2020. Programmet gir norske aktører innen TV, film, kunst og kultur muligheter til å samarbeide internasjonalt og til å nå ut til et større europeisk publikum.
kulturradet.no/stotteordninger

Norsk kulturfond
Stortinget bevilger hvert år en sum til Norsk kulturfond, som forvaltes av Norsk kulturråd. Billedkunstnere kan søke prosjektstøtte til utstillinger og prosjekter i tilknytning til utstillinger, publikasjoner, utstyrsstøtte for fellesverksteder og til tiltak innunder Kulturrådets satsinger på kunst og ny teknologi og kulturelt mangfold.
kulturradet.no/stotteordninger

Fond for lyd og bilde
Fond for lyd og bilde skal fremme produksjon og formidling av innspilling av lyd- og filmopptak og fordeles til beste for rettighetshavere innenfor musikk, scene, film og billedkunst.
kulturradet.no/stotteordning/-/vis/fond-for-lyd-og-bilde-prosjektstotte

Billedkunstnernes Vederlagsfond
Vederlagsordningene er opprettet dels på opphavsrettslig grunnlag, dels med kulturpolitisk begrunnelse. Dette er ordninger som skal sikre enkeltkunstnerne en kompensasjon for samfunnets videre bruk av deres arbeider. Tildelinger skjer i form av stipend og prosjektstøtte til kunstnere.
norskebilledkunstnere.no/stotteordninger

Oslo kommunes atelierer
Kommunen har flere enn 160 atelier som til enhver tid er lånt ut eller leid ut til ulike grupper profesjonelle kunstnere. Størrelsen på atelierene varierer fra 10 til 180 kvadratmeter.
oslo.kommune.no/natur-kultur-og-fritid

OCA International Support and Residencies 
Støtte til norske kunstnere og kuratorer som er aktive internasjonalt. Utenlandske kunstnere og kritikere bosatt i Norge kan også søke midler.
oca.no/grants

Den kulturelle skolesekken
Den kulturelle skulesekken (DKS) er ei nasjonal satsing som skal bidra til at alle skuleelevar i Noreg får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag.
denkulturelleskolesekken.no

Vi bruker cookies for å forbedre og måle bruken av nettstedet.