Stillingsutlysning: formidlingskonsulent

Facebook
Twitter

Vikariat som formidlingskonsulent for SOFT galleri / Norske tekstilkunstnere
50 %-stilling i perioden 17. november 2021 – 15. august 2022


Søknadsfrist: 12. september 2021
til dl@softgalleri.no


Ingrid Lien går ut i barselpermisjon 17. november i år og vi trenger derfor en som kan vikariere for henne som formidlingskonsulent fram til 15. august 2022. Stillingsprosenten vil i denne perioden være på 50 % så den kan kombineres med et arbeidsstipend for kunstnere. Opplæring vil bli gitt i forkant, etter avtale.

Om stillingen
Formidlingskonsulenten vil i samråd med daglig leder være ansvarlig for å formidle utstillinger, initiere kunstnersamtaler, arrangementer og workshops. En viktig del av jobben er å gi medlemsservice for medlemmene i NTK og sende ut nyhetsbrevet annenhver uke som inneholder blant annet utstillinger medlemmer deltar på og annet som kan være av tekstil interesse. Arbeidstiden vil i stor grad følge galleriets åpningstider samt utvidede åpningstider i forbindelse med ulike arrangementer. Formidlingskonsulenten er også ansvarlig for nettsider og sosiale medier tilknyttet både galleri og organisasjon.

Kvalifikasjonene vi etterspør er:
• Relevant erfaring og utdannelse på høyskole/universitetsnivå
• Kunnskap og interesse om data
• Høy kompetanse og kjennskap til norsk samtidskunst generelt og tekstilkunst i særdeleshet
• Erfaring med formidling

Egenskapene vi etterspør er:
• Gode samarbeidsevner
• God formuleringsevne både muntlig og skriftlig
• Høy arbeidskapasitet og gjennomføringsevne, være initiativrik, selvstendig og strukturert
• Personlig egenhet vektlegges

Hvis dette er noe som kunne passe for deg, er det fint om du melder din interesse og sender en e-post med CV og en kort søknadstekst til daglig leder Karianne Opualani Sand (dl@softgalleri.no) senest 12. september.

Vi bruker cookies for å forbedre og måle bruken av nettstedet.