Open Call SOFT galleri 2024

Open Call SOFT galleri 2024

NORSK

Søk utstillingsplass på SOFT galleri

Søknadsfrist 1. desember 2022.

Vi tar nå imot søknader om utstillingsplass på SOFT galleri i 2024. 

Søker trenger ikke være medlem av Norske tekstilkunstnere (NTK), men en må søke med et tekstilrelatert prosjekt.
En kan søke om enten separat, duo eller gruppeutstilling.
Internasjonale kunstnere er velkomne til å søke.

Søknader må sendes via søknadsskjema nederst på denne siden.

Søknadene juryeres av styret i NTK og svar vil være klare innen utgangen av 2022.

Hva vi tilbyr

 • Utstillingsperiode på ca. 4 1/2 uke, inkl. utstillingsåpning.
 • Utstillingsvederlag etter gjeldende satser (16 098,- per 2022).
 • Returtransport på inntil 1500 kr.
 • Monteringshjelp.
 • Promotering og formidling.
 • Dokumentasjon av utstillingen.
 • Mulighet for arrangement i utstillingen, som kunstnersamtale.
 • Galleriet tar 35 % provisjon ved salg.

Spørsmål

Ved spørsmål om søknaden eller utstillinger på SOFT galleri, vennligst kontakt daglig leder Line Fasteraune på dl@softgalleri eller tlf. +47 90 11 54 29 i galleriets åpningstid. 

ENGLISH

Apply for exhibition at SOFT gallery

Application deadline December 1st 2022.

We are now accepting applications for exhibitions at SOFT gallery in 2024.

You do not need to be a member of Norwegian Textile Artists (NTK) to apply for an exhibition at SOFT, but you must apply with a textile-related project.
You can apply for either a solo, duo or group exhibition.
International artists are welcome to apply.

Applications must be sent via the application form at the bottom of this page.

The applications are judged by the board of NTK and answers will be available by the end of 2022.

What we offer

 • Exhibition period of approx. 4 1/2 weeks, incl. exhibition opening.
 • Exhibition remuneration according to current rates (NOK 16,098 per 2022).
 • Return transport of up to NOK 1,500.
 • Installation assistance.
 • Promotion and dissemination.
 • Documentation of the exhibition.
 • Possibility of events in the exhibition, such as an artist talk.
 • The gallery takes a 35% commission on sales.

Questions

For questions about the application or exhibitions at SOFT gallery, please contact general manager Line Fasteraune at dl@softgalleri or tel. +47 90 11 54 29 during the gallery’s opening hours.

Utstillingsrom / Exhibition space

Photo: Øystein Thorvaldsen.
Photo: Øystein Thorvaldsen.

Søknadsskjema / Application form

"*" indicates required fields

Utstillingsform / Type of exhibition
Navn / Name*
Hvis dere søker duo- eller gruppeutstilling, vennligst velg kontaktinformasjon for én av deltakerne. / If you are applying for a duo- or group exhibition, please choose contact information for one of the participants.
Adresse / Address*
DD slash MM slash YYYY
Accepted file types: pdf, Max. file size: 2 MB.
Beskriv planer for utstilling på SOFT galleri, maks 2500 tegn / Describe your plans for an exhibition at SOFT gallery, max 2500 characters.
Accepted file types: pdf, Max. file size: 5 MB.
Mulighet for å laste opp et ekstra vedlegg ved behov, f.eks. en lengre prosjektbeskrivelse. / Possibility to upload an extra attachment if needed, e.g. a longer project description.
Dra og slipp filer her, eller
Accepted file types: jpg, jpeg, png, Max. file size: 2 MB, Max. files: 7.
  Inkluder gjerne informasjon i bildene om årstall, teknikk/materiale og mål / Please include information in image title such as year, technique/material and measurements.

  Vi bruker cookies for å forbedre og måle bruken av nettstedet.