Open Call SOFT galleri 2023: søknadsfrist 1. desember 2021

Facebook
Twitter
LinkedIn

Søknadsfristen for utstillingsplass i SOFT galleri 2023 utløp 1. desember 2021

Styret i Norske tekstilkunstnere (NTK) juryerer galleriets utstillingsprogram. Juryeringsmøte er én gang i året, medio januar. 

Søknader mottas en gang i året i forbindelse med en åpen utlysning. Søknader sendes via søknadsskjema. 

Utstillingsplass i 2023
Søknadsfristen var 1. desember 2021.

 

Kontakt oss her ved spørsmål om søknader.

The application deadline for exhibitions at SOFT gallery 2023 expired 1. December 2021

The board of Norwegian Textile Artists (NTK) jury the exhibition programme for the gallery. The jury meeting is held annually, mid January.

Aplications are recieved once per year through an open call.  

Exhibitions in 2023
The deadline was 1. December 2021.

Contact us here if you have questions about application.

Vi bruker cookies for å forbedre og måle bruken av nettstedet.