Billedveven Landskap av Sissel Blystad i Vandrehallen, Stortinget
Sissel Blystad: "Landskap". Billedvev i tre deler, 2005. Vandrehallen på Stortinget. Foto: Arve Kjersheim.

OM NTK

Norske tekstilkunstnere (NTK) ble opprettet i 1977, og er en landsomfattende organisasjon for tekstilkunstnere. NTK har om lag 270 medlemmer og er en av Norske billedkunstneres 20 grunnorganisasjoner. Organisasjonen har et bredt kontaktnett og bistår medlemmene med veiledning og kontaktformidling i utstillings- og utsmykkingssaker.

Høsten 2006 åpnet SOFT galleri, Norske tekstilkunstneres galleri i Kvadraturen i Oslo. SOFT galleri viser utstillinger med både medlemmer og andre norske og utenlandske kunstnere som arbeider med tekstile uttrykk.

NTK samarbeider også med RAM galleri. RAM ble grunnlagt i 1989 som et fellesprosjekt med Norske tekstilkunstnere, Norske Kunsthåndverkere, Forbundet Frie Fotografer og KORO. I 2015 ble RAM en selvstendig og selvstyrende institusjon. 

Norske tekstilkunstnere arbeider med å:

  • formidle norsk tekstilkunst, nasjonalt og internasjonalt
  • øke bruken av tekstilkunstnernes arbeider og kompetanse
  • formidle utstillinger og bistå i utsmykkingssaker
  • ivareta tekstilkunstnernes faglige og sosiale interesser
  • presentere utstillinger i SOFT galleri

Åpne Handlingsplan 2021 – 2022 (PDF)

ORGANISASJONEN

Administrasjon
Daglig leder Line Fasteraune: dl@softgalleri.no
Formidlingskonsulent Ingrid Lien: formidling@softgalleri.no

Styret 
Styreleder Julie Skarland: styreleder@norsketekstilkunstnere.no
Nestleder Hanna Roloff
Styremedlem Helen Sæther
Styremedlem Ida Immonen

Vara Karina Siegmund
Vara Line Solberg Dolmen

Nominasjonkomité 
Mari Norddahl
Siri Berqvam

ÅRSMØTET

Årsmøtet er Norske tekstilkunstneres øverste organ. Vedtak fattet på Årsmøtet er bindende for Norske tekstilkunstneres medlemmer, jamfør § 5-1 i vedtektene. Årsmøtet holdes hvert år før 10. mars. 

Som medlem av NTK kan du sende inn saker til årsmøtet. Innsendelsesfrist er en måned før møtet og saken sendes inn per e-post til styreleder@norsketekstilkunstnere.no. Saken må inneholde en kortfattet beskrivelse som redegjør bakgrunnen for saken og et ferdig formulert forslag til vedtak.

Vi bruker cookies for å forbedre og måle bruken av nettstedet.