Billedveven Landskap av Sissel Blystad i Vandrehallen, Stortinget
Sissel Blystad: "Landskap". Billedvev i tre deler, 2005. Vandrehallen på Stortinget. Foto: Arve Kjersheim.

OM NTK

Norske tekstilkunstnere (NTK) ble opprettet i 1977, og er en landsomfattende organisasjon for tekstilkunstnere. NTK har om lag 200 medlemmer og er en av Norske billedkunstneres 20 grunnorganisasjoner. Organisasjonen har et bredt kontaktnett og bistår medlemmene med veiledning og kontaktformidling i utstillings- og utsmykkingssaker.

Høsten 2006 åpnet SOFT galleri, Norske tekstilkunstneres galleri i Kvadraturen i Oslo. SOFT galleri viser utstillinger med både medlemmer og andre norske og utenlandske kunstnere som arbeider med tekstile uttrykk.

NTK samarbeider også med RAM galleri. RAM ble grunnlagt i 1989 som et fellesprosjekt med Norske tekstilkunstnere, Norske Kunsthåndverkere, Forbundet Frie Fotografer og KORO. I 2015 ble RAM en selvstendig og selvstyrende institusjon. 

Norske tekstilkunstnere arbeider med å:

  • formidle norsk tekstilkunst, nasjonalt og internasjonalt
  • øke bruken av tekstilkunstnernes arbeider og kompetanse
  • formidle utstillinger og bistå i utsmykkingssaker
  • ivareta tekstilkunstnernes faglige og sosiale interesser
  • presentere utstillinger i SOFT galleri
Mappearkivet til NTK i Rådhusgata 20.

MAPPEARKIV

Norske tekstilkunstnere har et mappearkiv med medlemmeres arbeider som er tilgjengelig for kuratorer, publikum, institusjoner og andre interesserte.

Norske tekstilkunstnere skal vise mangfoldet blant tekstilkunstnere og operere som et nettverk innen kunstfeltet. Vi tilbyr et mappearkiv for research som en del av vår formidlingsvirksomhet. Norske tekstilkunstneres medlemmer og utstillere har nå mulighet til å oppbevare dokumentasjon av sin virksomhet i vårt mappearkiv. Dette arkivet er tilgjengelig på vårt kontor og kan benyttes av alle interesserte innenfor galleriets åpningstider.

Hver kunstner har en A4-tidskriftsholder til rådighet, og velger selv hva slags dokumentasjon denne skal inneholde. Blant dokumentasjonen som finnes er video, bøker, kataloger, dias o.l. Per i dag er ca. 120 kunstnere representert i mappearkivet, og vi vil ha flere.

Vi ønsker at arkivet skal være et sted å finne informasjon, enten du er kunstner og vil vite hva dine kolleger driver med, eller om du er kurator, kritiker, kunsthistoriker eller rett og slett kunstinteressert og vil vite noe om den norske tekstilkunsten.

ORGANISASJONEN

Administrasjon
Daglig leder Karianne Opualani Sand: dl@softgalleri.no
Formidlingskonsulent Ingrid Lien: formidling@softgalleri.no

Styret 
Styreleder Kristin Sæterdal
Nestleder Málfríður Aðalsteinsdóttir
Styremedlem Elin Igland
Styremedlem Kiyoshi Yamamoto

Vara Helen Sæter
Vara Line Solberg Dolmen

Nominasjonkomité 
Liilian Saksi
Ida C. Helland-Hansen
Vara: Kristine Fornes (2019 – 2021)

Vi bruker cookies for å forbedre og måle bruken av nettstedet.