NTK lederbrev november 2018

Onsdag 7. november 2018

Kjære medlemmer

November kom fort. De store søknadene er levert, med en blanding av lettelse, håp og frustrasjon kanskje? Enda et år med mye arbeid nedlagt i en søknad med stor uvisshet om utfall fordi det er så få stipendhjemler. Også i år blir kunstnerne avspist i kulturbudsjettet, regjeringen prioriterer nærmest utelukkende alle ledd i verdikjeden av kunst- og kulturproduksjon bortsett fra det første og viktigste — nemlig kunstnerne.
Det fagpolitiske arbeidet er avgjørende. Kunsten er ikke en integrert del av samfunnet, den plassen må erobres igjen og igjen, ved hvert veiskille. En generell manglende anerkjennelse i det offentlige rom av kunstens individuelle særtrekk og kunstnerens kunstfaglige kompetanse, gjør oss sårbare. NBK og kunstnernettverket jobber hardt, og vi, både NTK og hver og en av oss, må være engasjert.

Valgordningen for NBKs stipendtildeling er tema for høstens medlemsmøte 26. november. Jeg håper flest mulig, som har anledning, kommer.

Litt om høsten så langt: 
Styremøte 31/8. Vi diskuterte blant annet: SOFT galleris utstillingsprofil, tidligere års strategier, respons og plass SOFT galleri har på samtidskunstscenen i dag. Ivaretagelse og videreutvikling med høy kunstnerisk kvalitet, nysgjerrighet og engasjement.
Vi diskuterte fagpolitisk arbeid og satte ned en arbeidsgruppe bestående av Elin Igland, Bente Knudsen Sanden og undertegnede. Vi fikk presentert fra arbeidet med ny nettside og bestemte at SOFT galleri og NTK skal skilles i to nettsteder, men med tett tilknytning til hverandre, både visuelt og med linker. Vi diskuterte deltagelse på kunstmesser og presentasjon av NTK og et medlem på Coast Contemporary (mer under). Vi gikk gjennom SOFT Moments og planene for videre utvikling av Kunstneroppholdet AiR Green.

NTKs fagpolitiske arbeidsgruppe
Målet om økt fokus på fagpolitikk har medført at vi har satt ned en arbeidsgruppe bestående av Bente Knudsen Sanden, Elin Igland, og meg fra styret i NTK. Vi startet i Arendal, med en dag på biblioteket, etterfulgt av samtaler på e-post og nettmøte. Vårt første fokus har vært den pågående evalueringen av valgordningen for NBKs stipendkomite. Den er uhyre viktig, og en ypperlig inngang til refleksjon, engasjement og debatt. Høstens medlemsmøte er derfor dedikert til dette teamet. Arbeidsgruppa ser også på hvordan vi kan få fagpolitisk aktivitet inn på den nye hjemmesiden vår. Vi ønsker et forum der vi kan dele nyheter, stille spørsmål og starte en samtale. På hjemmesiden vil vi kunne nå alle, også de som ikke er på sosiale medier. Dette er et arbeid som kommer til å fortsette utover vinteren.

Medlemsmøte 26/11, kl 17 – 19:30 (offisielt program), med mingling utover kvelden
Vi er glade for å invitere dere til en kveld med fokus på valgordningen for NBKs stipendkomite. Bente Knudsen Sanden vil innlede med noen ord om betydning av fagpolitisk aktivitet for den enkelte og organisasjonen. Mari Opsahl, som utførte evalueringen av omlegging av valgordningen på oppdrag fra NBK i vår, vil fortelle om funn, utfordringer og kjernepunkter for framtidig struktur og organisering. NBKs advokat, Hilde Sjeggestad, utdyper om hvordan fagfordelingen kan sikres. Deretter åpner vi for felles samtale og debatt. Dette er en viktig kveld, som jeg håper at alle som har mulighet, kommer på. Invitasjon er vedlagt nyhetsbrevet. Tusen takk til Kristin Sæterdal som ordner tilholdssted for oss, på sitt atelierkompleks Sagene Kunstsmie.

NTK/ SOFT galleri deltok ved Coast Contemporary 2018
NTK /SOFT galleri fikk mulighet til å delta ved Coast Contemporary i år, et fem dagers arrangement, som tilrettelegger og skaper møter mellom nasjonale og internasjonale kunstnere og fagfolk innen kunstfeltet. Møtene skapes på Hurtigruta. Karianne hadde innlegg og presenterte NTK og galleriet på en strålende måte. Hun fortalte om NTKs historie og tekstilkunstens unike posisjon i Norge, om Air Green og SOFT moments til et lydhørt publikum. Anne Karin Jortveits installasjon og presentasjon av Sort/Sort i en av lugarene i båten fikk også stor oppmerksomhet og skapte fine samtaler. Vi knyttet kontakt med kuratorer, kunstnere, journalister og andre fagfolk som vi nå kan dele informasjon med, og ikke minst vår nye nettside, når den er klar.

NTKs nye nettside
Arbeidet pågår for fullt. Nettsiden til NTK vil ferdigstilles først, og styret vil få den til gjennomgang om få dager. Vi gleder oss! Vi regner med at den vil være live før jul.

AiR Green
Vi har fått innvilget og økt støtten fra Krødsherad kommune til tre nye år! Buskerud fylkeskommune har innvilget støtte for det neste året, og nedfelt i sitt handlingsprogram at de skal arbeide for å gjøre AiR Green til et permanent tilbud. Vi venter svar på søknaden til Kulturrådet i begynnelsen av desember. Og som dere ser – utlysningen til kunstneroppholdet ligger ute, SØKNADSFRIST 20 NOVEMBER! SØK!

I år har vi økt til to perioder – en på våren og en på høsten, fire kunstnere sammen ved hvert opphold. Vi er veldig glade for styringsgruppa og for å ha fått Cecilie Hurlen, som representerer Norefjell Husflidslag, og Tonje Kjellevold, fra Norwegian Craft, inn i gruppa. De tilfører viktig kompetanse. Fra NTK sitter Karianne og jeg. Vi har hatt flere arbeidsmøter i høst, to av dem på Søndre Green gård. 12. desember arrangeres SOFT moments på Buskerud Kunstsenter om AiR Green. Fra neste periode vil vi også utvide samarbeidet med Buskerud Kunstsenter. Men det får dere mer informasjon om rett over jul. Spennende saker!

SOFT MOMENTS
Vi arrangerer bare ett SOFT moments denne høsten. Midlene til det fjerde møtet vil overføres til 2019. Vi starter da SOFT moments i Kirkenes. The Stitch Project i regi av Hilde Hauan Johnsen skal, sammen med Pikene på broen, være med på Barents spetakkel i Kirkenes 13. – 17. februar 2019. Kina er omdreiningspunkt for festivalen.

Neste styremøte er 6. desember.

Beste hilsen

Lise Bjørne Linnert
styreleder NTK

Vi bruker cookies for å forbedre og måle bruken av nettstedet.