Se hele NTKs medlemsregister her.

Brynhild Slaatto

Oslo
Vev og collage
  

Brynhild Slaatto er utdannet fra Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo, tekstil, diplom. Hun er etterutdannet med faglærerutdanning fra Notodden, Examen philosophicum fra UiO og Teaching Artist fra Høgskolen i Volda. Hun jobber med tekstilvev og er spesielt opptatt av hvordan vær og vind påvirker tekstilfibrene. I tillegg jobber hun med verk der papir og tekstil er kombinert i collager.

Arbeidet mitt er påvirket av nordisk og internasjonal byggekunst, samt landskap og farger som skifter med årstidene.

Jeg er interessert i en sanselig tilnærming til materiale: papir og garn.

Endringsprosesser som skjer med garn-/taumateriale utendørs i vær og vind, opptar meg. Prosjektene: Utendørs I, II, III og IV som bl.a. har vært vist på Arkitekt- og designhøgskolen i Oslo, på låveveggen i Dagali, Hallingdal museum, på Vevringutstillingen, på Galleri Rundetaarn i København og på Tveten og Nordre Lindeberg gård i Oslo, viser dette.

I 2023 viste jeg utendørsprosjektet «Stein og åker» ved kirkeruinene i Maridalen (Margaretakirken), samt installasjonen «Tau, trær og trådsneller» under KunstaRena.

Stein og åker, utendørsprosjekt vist ved kirkeruinene i Maridalen i 2023. Foto: Anders Bergersen.


Stein og åker, utendørsprosjekt vist ved kirkeruinene i Maridalen i 2023. Foto: Anders Bergersen.


Tau, trær og trådsneller ble vist under KunstaRena i 2023. Foto: Adrian Bugge


Utendørsprosjektet «Blåtøy og teglstein» ble vist ved Hønse-Lovisas Hus / Arbeidermuseet fra 7. september til 2. november 2020. Foto: B.S.


Vi bruker cookies for å forbedre og måle bruken av nettstedet.