Se hele NTKs medlemsregister her.

Profilbilde

Anne Ingeborg Biringvad

Oslo
Tekstil, installasjon, maleri
  

Hovedfag i maleri fra SHKS 92. Offentlig kunstoppdrag for Kulturforvaltningen, Stockholm på Danderyd Sykehus 2019. Innkjøpt av KODE Museum med appropriasjon av gammelt ull-broderi i 2012 og KPA, Kunst På Arbeidsplassen med maleri i 2019. Utga artist book, Liturgi med støtte av Norsk Kulturfond 2017. Siden 2013 har hun stilt ut tekstilinstallasjoner, montasjer og objekter på BOA, TSSK, NNKS, ØKS, RAM, Galleri Semmingsen og Almgrens Museum i regi av FAS.

Biringvads siste prosjekter fokuserer på det abstrakte formspråket som forbindelseslinjen mellom folkekunst og modernismen.
Dette var utgangspunkt for utstillingsproduksjonen "Åttekrossen" på Sigdal museum med Kristin Lindberg og verket "Visual Voices" på Danderyd sykehus 2019. Formale problemstillinger og komposisjon har vært hovedtema siden 90tallet. Først i maleri og siden med tekstilmateriale, stadig med fokus på de abstrakte elementene.
Metode og strategi er appropriasjon og forflytning. Endring av kontekst som transformerer innhold, funksjon og status. Ofte benytter hun materiell og immateriell kulturarv i installasjoner, montasjer særlig ullbroderi. Hennes videoverk og performance har kultur og kunsthistoriske referanser.

Hovedverk
Visual Voices, Visual Voices, deler av kunstutsmykking på Danderyd Sykehus akuttmottak, Stockholm 2019


Verk 1
Au Pair, På likefot - tekstilinstallasjon med temaet globale likheter og fellestrekk vist på Sigdal museum 2019


Verk 2
Jeg er historie, installasjon av tekstil og maleri vist på galleri Semmingsen 2016.


Verk 3
Mjuke Monumentar, tekstilinstallasjon vist på TSSK 2013.


Vi bruker cookies for å forbedre og måle bruken av nettstedet.