Fra John K. Rausteins utstilling Hemmeligheter uten sammenheng på SOFT galleri i 2014. Foto: Øystein Thorvaldsen.
Fra John K. Rausteins utstilling Hemmeligheter uten sammenheng på SOFT galleri i 2014. Foto: Øystein Thorvaldsen.

Hvorfor bli medlem i Norske tekstilkunstnere?

 • Delta i og vær med på å skape et aktivt og engasjert fagmiljø for tekstilkunstnere i Norge.
 • Få innflytelse i saker som angår tekstilkunstnerne. Delta i solidarisk arbeid for å bedre rammevilkårene for det å være tekstilkunstner.
 • NTK driver SOFT galleri som stiller ut tekstilbasert kunst 8 ganger i året og har opparbeidet seg til å bli et av Oslos mest anerkjente utstillingssteder.
 • Nettstedet www.norsketekstilkunstnere.no er en informativ og oversiktelig base for Norske tekstilkunstneres medlemmer og andre brukere.
 • NTK tilbyr alle medlemmer å legge ut en presentasjon av eget kunstnerskap med bilder og lenke til egne nettsteder, samt å legge ut presentasjoner av utsmykkinger/ kunst i offentlig rom utført de siste fem årene.
 • Nettsiden presenterer i tillegg fortløpende utstillings- og kunngjøringskalender som gir en god oversikt over medlemmenes utstillinger, prosjekter og andre aktiviteter i Norge og utlandet.
 • NTK har faste åpningstider i Rådhusgata 20 i Oslo mellom kl. 12.00 – 17.00 tirsdag – fredag. Vi er da tilgjengelig for spørsmål. En kan også henvende seg til NBK og NBKs advokat.
 • NTK har en lukket side på Facebook for medlemmene. Siden blir aktivt brukt av medlemmene til å informere, hjelpe og oppdatere.
 • NTK sender ut informasjon fra organisasjonen sentralt og videreformidler invitasjoner, pressemeldinger etc. for medlemmenes separatutstillinger, samt deltagelse i gruppeutstillinger. Også annen informasjon av betydning, som mottagelse av priser, deltagelse i større prosjekter og annet videreformidles for medlemmene.
 • Som en del av NTKs virksomhet tilbyr vi å være et aktivt mellomledd i formidling og utleie av medlemmenes arbeider.

Gjennom medlemskap i NTK får en også medlemskap i Norske Billedkunstnere (NBK). NBK-medlemskap gir blant annet:

 • Innflytelse på nasjonal kunstnerpolitikk.
 • Abonnement på fagbladet Billedkunst.
 • Mulighet for advokathjelp.
 • Direkte stemmerett til den nasjonale stipendkomiteen.
 • Gratis inngang på kunstmuseer i Norge.
 • Rett til IAA-kort som følger automatisk med som en del av NBK-medlemskortet; et internasjonalt kunstneridentifikasjonskort fra International Association of Art som gir rabatt eller gratis inngang på mange europeiske museer og gallerier, samt er nyttig overfor tollmyndigheter ved frakt av kunst over landegrenser.

SØKNADSFRISTER

Søknader vurderes fortløpende av styret i Norske tekstilkunstnerne.

Ask Bjørlo: Havmenn som tenner månen (2017). Fra jubileumsutstillingen til NTK på Kunstnerforbundet. Foto: Thomas Tveter.
Ask Bjørlo: Havmenn som tenner månen (2017). Fra jubileumsutstillingen til NTK på Kunstnerforbundet. Foto: Thomas Tveter.

Vilkår for opptak, fra Norske tekstilkunstneres vedtekter §3, april 2008

Søknad om medlemskap stilles til styret. Styret vurderer søknader om medlemskap på grunnlag av søkerens kunstneriske formal- og realkompetanse. Søknaden skal inneholde opplysninger om søkerens kunstneriske virksomhet og utdannelse i form av CV og beskrivelse av kunstnerisk arbeide, samt være ledsaget av bildedokumentasjon. Mulighet til å oppnå medlemskap har yrkesaktive billedkunstnere som knytter seg til det tekstile mediet og dets kunstneriske problemstillinger.

Selvpresentasjon
Vi vil gjerne motta en kort tekst hvor du presenterer ditt kunstnerskap, og som sier noe om din motivasjon og problemstillinger du arbeider med.

Bildemateriale
Legg ved dokumentasjon av inntil tre arbeider med relevante opplysninger (kort tekst om arbeidene, format, teknikk). 

Søknadsfrister
Søknader vurderes av Norske tekstilkunstneres styre. Vanligvis er det fire styremøter i året. Kontakt administrasjonen for nærmere beskjed om datoer.

Kontingent
Kontingenten til Norske tekstilkunstnere er kr 650,- (350,- for pensjonister) og kontingenten til NBK er kr 1.600,-.
Samlet vil et medlemskap i Norske tekstilkunstnere koste kr 2.250,- pr. år.

Gratis studentmedlemskap i NTK for studenter ved kunsthøyskolene


Er du bachelor- eller masterstudent med hovedområde tekstil? Jobber du med tekstile teknikker eller tekstile problemstillinger? Da ønsker vi deg velkommen til et GRATIS medlemskap hos Norske tekstilkunstnere.

Som studentmedlem får du muligheten til å erfare hva det vil si å tilhøre en fagorganisasjon.

Du får:

 • muligheten til å delta på våre kurs og medlemsmøter, med foredrag, omvisninger og sosialt fellesskap.
 • e-post med nyhetsbrev og invitasjoner til utstillinger og arrangementer.
 • innblikk i fagpolitiske saker gjennom å være med på årsmøtet, medlemsmøtene, med mer.
 • delta i vår lukkede Facebook-gruppe.
 • utvidet kunnskap om og kontakt med et rikt og spennende fagmiljø!

Etter avsluttet studium kan du søke om medlemskap på nytt. Som ordinært medlem får du benytte deg av alle våre medlemstilbud.
Det betyr at du i tillegg får stemme ved uravstemning, du får medlemskort i Norske Billedkunstnere og du får presentere din virksomhet i vårt mappearkiv.

Kunstverk på vegg i Liilian Saksis utstilling FLOCK på SOFT galleri høsten 2018. Foto: Øystein Thorvaldsen.
Fra Liilian Saksis utstilling FLOCK på SOFT galleri høsten 2018. Foto: Øystein Thorvaldsen.

Vi bruker cookies for å forbedre og måle bruken av nettstedet.