Fra John K. Rausteins utstilling Hemmeligheter uten sammenheng på SOFT galleri i 2014. Foto: Øystein Thorvaldsen.
Fra John K. Rausteins utstilling Hemmeligheter uten sammenheng på SOFT galleri i 2014. Foto: Øystein Thorvaldsen.

Hvorfor bli medlem i Norske tekstilkunstnere?

 • Delta i og vær med på å skape et aktivt og engasjert fagmiljø for tekstilkunstnere i Norge.
 • Få innflytelse i saker som angår tekstilkunstnerne. Delta i solidarisk arbeid for å bedre rammevilkårene for det å være tekstilkunstner.
 • Delta i Årsmøtet og medlemsmøter, og få mulighet til å ta verv i organisasjonen.
 • NTK tilbyr å være et aktivt mellomledd i formidling av medlemmers arbeider. 
 • NTK tilbyr medlemmer å lage en presentasjon av eget kunstnerskap på våre nettsider, samt å legge ut presentasjoner av utsmykkinger/ kunst i offentlig rom.
 • NTK sender nyhetsbrev hver måned med informasjon fra organisasjonen sentralt og med nyheter om medlemmers utstillinger, tips om utlysninger m.m. 

Gjennom medlemskap i NTK får en også medlemskap i Norske Billedkunstnere (NBK). NBK-medlemskap gir blant annet:

 • Innflytelse på nasjonal kunstnerpolitikk.
 • Abonnement på fagbladet Billedkunst.
 • Mulighet for advokathjelp.
 • Direkte stemmerett til den nasjonale stipendkomiteen.
 • Gratis inngang på kunstmuseer i Norge.
 • Rett til IAA-kort som følger automatisk med som en del av NBK-medlemskortet; et internasjonalt kunstneridentifikasjonskort fra International Association of Art som gir rabatt eller gratis inngang på mange europeiske museer og gallerier, samt er nyttig overfor tollmyndigheter ved frakt av kunst over landegrenser.

SØKNADSFRISTER

Søknader vurderes fortløpende av styret i Norske tekstilkunstnerne.

Ask Bjørlo: Havmenn som tenner månen (2017). Fra jubileumsutstillingen til NTK på Kunstnerforbundet. Foto: Thomas Tveter.
Ask Bjørlo: Havmenn som tenner månen (2017). Fra jubileumsutstillingen til NTK på Kunstnerforbundet. Foto: Thomas Tveter.

Vilkår for opptak, fra Norske tekstilkunstneres vedtekter §3, april 2008

Søknad om medlemskap stilles til styret. Styret vurderer søknader om medlemskap på grunnlag av søkerens kunstneriske formal- og realkompetanse. Søknaden skal inneholde opplysninger om søkerens kunstneriske virksomhet og utdannelse i form av CV og beskrivelse av kunstnerisk arbeide, samt være ledsaget av bildedokumentasjon. Mulighet til å oppnå medlemskap har yrkesaktive billedkunstnere som knytter seg til det tekstile mediet og dets kunstneriske problemstillinger.

Selvpresentasjon
Vi vil gjerne motta en kort tekst hvor du presenterer ditt kunstnerskap, og som sier noe om din motivasjon og problemstillinger du arbeider med.

Bildemateriale
Legg ved dokumentasjon av inntil tre arbeider med relevante opplysninger (kort tekst om arbeidene, format, teknikk). 

Søknadsfrister
Søknader vurderes av Norske tekstilkunstneres styre. Vanligvis er det fire styremøter i året. Kontakt administrasjonen for nærmere beskjed om datoer.

Kontingent
Kontingenten til Norske tekstilkunstnere er kr 650,- (350,- for pensjonister) og kontingenten til NBK* er kr 1.700,-.
* 50% rabatt for pensjonister over 67 år, og for nye medlemmer som er under 35 år, eller er i de to første årene etter endt utdanning. 

Gratis studentmedlemskap

Er du bachelor- eller masterstudent med hovedområde tekstil? Jobber du med tekstile teknikker eller tekstile problemstillinger? Da ønsker vi deg velkommen til et GRATIS medlemskap hos Norske tekstilkunstnere.

NB: bruk søknadsskjema som medlemskap og huk av for student, eller send en e-post til formidling@softgalleri.no for å søke studentmedlemskap.

Som studentmedlem får du muligheten til å erfare hva det vil si å tilhøre en fagorganisasjon.

Du får:

 • muligheten til å delta på våre kurs og medlemsmøter, med foredrag, omvisninger og sosialt fellesskap.
 • e-post med nyhetsbrev og invitasjoner til utstillinger og arrangementer.
 • innblikk i fagpolitiske saker gjennom å være med på årsmøtet, medlemsmøtene, med mer.
 • delta i vår lukkede Facebook-gruppe.
 • utvidet kunnskap om og kontakt med et rikt og spennende fagmiljø!

Etter avsluttet studium kan du søke om medlemskap på nytt. Som ordinært medlem får du benytte deg av alle våre medlemstilbud.

Kunstverk på vegg i Liilian Saksis utstilling FLOCK på SOFT galleri høsten 2018. Foto: Øystein Thorvaldsen.
Fra Liilian Saksis utstilling FLOCK på SOFT galleri høsten 2018. Foto: Øystein Thorvaldsen.

Vi bruker cookies for å forbedre og måle bruken av nettstedet.