Marianne Mannsåker: Moer kapell

Facebook
Twitter

“Fuge og Kapell”, 2009
Sted: Moer kapell 
Vinner av lukket konkurranse
Oppdragsgiver: KORO / Ås kommune
Arkitekt: Nesodden arkitektkontor A/S
Konsulenter: Karin Valum og Yngvill Myhre

I utdrag fra komiteens invitasjon het det bl.a.: “Det er viktig at det er et sakralt, meditativt, men ikke spesifikt kristent rom. Stedet skal kunne brukes av mennesker tilhørende alle religioner og trosystem. Vi synes det er viktig at dette rommet også skal kunne brukes som et “stillerom”. Pårørende til døende og syke kan trenge et sted å gå til, og andre brukere ha behov for et sted til ettertanke og til å falle til ro.”

Vinnerutkastet ble omtalt slik (utdrag): “Kunstneren har levert et gjennomtenkt og helhetlig prosjekt som åpner for at rommet kan tas i bruk i flere retninger, og der belysning og interiør inngår på en verdig og god måte. Hun integrerer sine to like store kvadratiske billedtepper ‘Fuge’ og ‘Himling’, fra serien ‘Minnetavler’, i kapellet. Billedteppene har en stor og avdempet fargerikdom.”

Utsmykkingen ble ferdigstilt og innviet i mars 2009, og består som helhet av:

1) Billedteppet FUGE (200 x 200)cm (lin, ull og silke)
2) Billedteppet HIMLING (200 x 200)cm (lin, ull og silke)
3) Alter og lesepult/ambone (linoljelasering, ådring og marmorering på tre)
4) Alterlysbærere i alabast
5) Båreklede i ull
6) Vinduer i frostet glass
7) Belysning

Alle delmomentene (3 – 7) i kapellet er utført av håndverkere i Norge og Italia etter kunstnerens skisser og anvisninger.
Fyldigere dokumentasjon er tilgjengelig i NTKs mappearkiv.

Vi bruker cookies for å forbedre og måle bruken av nettstedet.