Jus og kunstnerøkonomi

Kunstnere må forholde seg til mange økonomiske og juridiske forhold. Her finner du en samling nyttige lenker.

Tips og råd fra Norske billedkunstnere (NBK)
norskebilledkunstnere.no/jus-og-kunstnerokonomi

Brønnøysundregistrene
brreg.no

Skatteetaten
skatteetaten.no

Lov om merverdiavgift
lovdata.no

Lov om bokføring
lovdata.no

Skatt for enkeltpersonsforetak
altinn.no

Kunstnerforsikringen
tryg.no

Lov om sykepenger
lovdata.no

Avtaleinngåelser og kontrakter

Utstillingsavtale
Skjema fra NBK

Formidlingssalg
Skjema fra NBK

Utstillingsvederlag
regjeringen.no

Honorarsatser for kunstkonsulenter
koro.no

Vi bruker cookies for å forbedre og måle bruken av nettstedet.