Brit Fuglevaag sitt verk Panorama fra 1971, Tilhører UIO. Foto: Arthur Sand
Brit Fuglevaag: Panorama 1971. Tilhører UiO. Foto: Arthur Sand.

Handlingsplan for Norske tekstilkunstnere (NTK) 2019 – 2020

1 Arbeide for å styrke NTK som fagorganisasjon
1.1 Synliggjøre organisasjonens arbeid og utvikle organisasjonen i tråd med tiden:
Styrke NTK innad i NBK gjennom aktivt å delta med innspill og dialog. Følge opp oppfordringer sentralt. Dele informasjon med våre medlemmer.

1.2 Bygge opp NTKs fagpolitiske kompetanse, og ha en tydelig fagpolitisk stemme
– Fagpolitisk arbeidsgruppe. 
– Formidle og spre kunnskap og engasjement til medlemmene – via NTKs nye nettside, medlemsmøter og på sosiale medier.

1.3 Arbeide for å øke NTKs medlemstall
– Vi vil arbeide aktivt for å nå ut til kunstnere som arbeider relatert til tekstil for å bli deres fagorganisasjon.
– Vi ønsker å nå folk allerede under utdanning, for å bevisstgjøre betydningen av å organisere seg som et ledd i å bli profesjonell kunstner:
o gjennom ulike arrangement i samarbeid med kunsthøyskolene
o relatert til kunstneroppholdet på Søndre Green gård og SOFT moments
o ved ulike fagpolitiske arrangement

1.4 Sørge for landsdekkende tilbud
Ta vare på de medlemmene vi har gjennom å skape varierte tilbud med geografisk spredning. Skape digitale møteplasser på hjemmesiden og sosiale medier for deling av kunnskap.

1.5 Arrangere minimum ett medlemsmøte per år for medlemmene

2 Være aktive bidragsytere til å synliggjøre, diskutere og spre kunnskap om tekstilkunst på samtidskunstfeltet gjennom:
2.1 SOFT galleri: Styret og administrasjonen arbeider for å opprettholde galleriets plass på samtidskunstscenen, synliggjøre tekstil billedkunst gjennom utstillingsprogrammet og profesjonell drift. SOFT skal utvikle rollen som utstillingsprodusent og fremme samarbeidsprosjekter med internasjonale og nasjonale kunstnere, kuratorer, institusjoner og organisasjoner. SOFT skal initiere til kunstnersamtaler og debatter i utstillinger der det er aktuelt.

2.2 Utvikle den nye hjemmesiden for NTK og SOFT galleri
Administrasjonen skal i samarbeid med styret utvikle de nye hjemmesidene for NTK og SOFT galleri. Sidene skal være aktive, inviterende og oppdaterte både for NTKs medlemmer, kunstfaglige aktører og det generelle publikum.

2.3 Formidling fra galleri og mappearkiv
Administrasjonen arbeider for å formidle tekstilkunst til bedrifter, offentlige institusjoner og private kunstformidlere/gallerister og bygge opp et nettverk.
Arbeide for å presentere Norske tekstilkunstnere på en internasjonal messe

2.4 SOFT moments
Styret og administrasjonen viderefører SOFT moments med minimum tre arrangement årlig spredt over landet. Arbeide for varierte, og gode arrangement som bidrar til nytenkning, skaper nysgjerrighet og gjerne i dialog mellom yngre og etablerte kunstnere.

2.5 Videreutvikling av AiR Green – Kunstneropphold ved Søndre Green gård mot 2021
I samarbeid med styringsgruppen for AiR Green: (Representant Norwegian Craft, Norefjell Husflidslag, styret NTK, adm NTK) og eier av gården Kristin Lindberg, skal kunstneroppholdet utvikles videre med mål å bli et permanent tilbud. Opphold økes til to ganger i året, tilbys 8 kunstnere. Støtte søkes fra Norsk Kulturråd, Nordisk kulturkontakt, Krødsherad kommune, Buskerud fylkeskommune. Utvikle samarbeidspartnere for støtte til internasjonale kunstnere, som American Scandinavian Association.

3 Ferdigstille arbeidet med innsamling, oppretting og bearbeiding av NTKs historiske arkiv

3.1 Arbeide for å tilgjengeliggjøre og digitalisere arkivmaterialet. Deler av dette presenteres på NTKs nye nettside.

3.2 Søke eksterne midler for å ferdigstille dette arbeidet i 2020.

Vi bruker cookies for å forbedre og måle bruken av nettstedet.