Bente Knudsen Sanden: Haugsåsen Bo – og Kultursenter

Facebook
Twitter

“Sommerpryd”, 2005
Sted: Haugsåsen Bo – og Kultursenter, Skien
Oppdragsgiver: Skien kommune
Konsulent: Torhild Grøstad
Arkitekt : Perspektiv arkitekter as
Materiale: Bjørkefiner, aluminium og pleksiglass
Mål: Sirkelen måler i diameter 300 cm og bygger i midten 45 cm ut i fra veggen
Areal: Veggflate 72 kvadratmeter. Takhøyde 8.5 meter
Foto: Tom Riis

“Sommerpryd” er plassert i et gjennomgående gateløp , gul teglsteinsvegg , inngang nord. Inngangspartiet strekker seg over 2.5 etasjer . Utsmykkingen vil med sin plassering og utforming kunne fanges og oppleves fra nordvendt ute område. Haugsåsen Bo – og Kultursenter er en institusjon som rører ved og berører mennesker i ulike og sårbare situasjoner av livet. Institusjonen er plassert i et fint natur – og turområde. Arkitektonisk er inne – og ute område knyttet nært sammen gjennom store glassfasader. Det var et uttalt ønske fra oppdragsgiver at utsmykkingen skulle virke oppløftende og vekke gode assosiasjoner. Dette innebærer at det rolige og harmoniske har vært prioritert fremfor et mer ekstremt uttrykk. Utsmykkingens utforming har sin forankring i naturen. Arbeidets titten henspeiler på dette. Jeg har ønsket å tilføre en stille energi med en iboende kraft.

Vi bruker cookies for å forbedre og måle bruken av nettstedet.