AiR Green deltakere høst 2019

Facebook
Twitter

Fra venstre: Kushala Vora, Málfríður Aðalsteinsdóttir, Erika Lynne Hanson og Ya-chu Kang.

Deltakere AiR Green høst 2019

Norske tekstilkunstnere er stolte av å kunne presentere de fire deltakende kunstnerne på kunstneroppholdet AiR Green høsten 2019: Erika Lynne Hanson (USA),Yu-chu Kang (Taiwan), Kushala Vora (India) og Málfríður Aðalsteinsdóttir (Island/Norge). Kunstnerne har blitt juryert inn av styret i Norske tekstilkunstnere (NTK) etter en åpen utlysning i 2018.

AiR Green avholdes to ganger i 2019, på våren (29. april – 27. mai) og høsten (19. august – 16. september). 

Kunstneroppholdet ble initiert av NTK i 2015 for å skape en arena for fordypning og konsentrasjon, bidra til utvikling og synliggjøring av tekstilkunst og fremme kontakt mellom kunstnere med ulik tilnærming til tekstilfeltet. AiR Green foregår på Søndre Green gård i Krødsherad i Buskerud, som eies og drives av tekstilkunstner Kristin Lindberg. Kunstneroppholdet har tidligere blitt avholdt i 2016, 2017 og 2018

Erika Lynne Hanson (USA)
Erika Lynne Hanson arbeider med veving i en interdisiplinær utforskning av landskapet. I hennes prosjekter finnes en søken etter dialog mellom mennesket, representert av tekstilene, og øvrige beboere av landskapet; geologisk materie, dyr, planter etc. Hun arbeider direkte i landskapet hun befinner seg i, og det er også planen for oppholdet på AiR Green. Lynne Hanson har en MFA fra California College of the Arts, har hatt mange utstillinger og arbeider også som lektor for Fibers/Socially Engaged Practices ved Arizona State University.

elhanson.com


Yu-chu Kang (Taiwan)
Arbeidene til Yu-chu Kang kretser kring temaer som identitet, sosiale miljøer, relasjonen mellom mennesket og naturen. Hun arbeider med et vidt spekter av materialer og teknikker i form av installasjon, skulptur, tegning og foto. Kang er interessert i tekstil som bærer av kulturelt verdi og evne til å være et sosialt verktøy, og arbeider også med en kulturhistorisk research med fokus på blant annet silke og bomull. Hun har vist sine arbeider bredt internasjonalt og deltatt på en rekke kunstneropphold rundt om i verden.

yachukang.com

Kushala Vora (India)
Kushala Vora arbeider med skulptur, keramikk, objekt og installasjon, ofte i relasjon til hverdagslige rutiner og begreper som tid og rom. I et pågående vevprosjekt arbeider hun med kombinasjonen ull og metall, der oppkomsten av rust får spille en aktiv rolle. har en MFA i Keramikk fra School of the Art Institute of Chicago i tillegg til å at ha studert Modern and Contemporary Indian Art History and Curatorial Studies, i Mumbai, India.

www.kushala.in

Málfríður Aðalsteinsdóttir (Island/Norge)
I kunstnerskapet til Málfríður Aðalsteinsdóttir står vår kulturarv, håndverkstradisjoner og den arktiske natur sentralt. Gjennom teknikker som foto, video og tegning med hestehår, arbeider hun blant annet med naturskildringer av is og vann. På seinere tid har hun også arbeidet med store tegninger hvor hun broderer med selvspunnet tråd i ull. Aðalsteinsdóttir har hatt blant annet stilt ut på Spriten Kunsthall, Akershus kunstsenter, Format og Ram galleri og arbeidet med offentlig utsmykking.

norskekunsthandverkere.no/users/malfridur-adalsteinsdottir


I utvelgelsen av deltakere til AiR Green har styret i NTK lagt vekt på:

• Kunstnerskap, CV og relevans i forhold til tekstilrelatert (tekstilbasert) kunst. Styret har lagt vekt på både fordypning i tradisjonelle tekstilfag og det å utvide tekstilkunstfeltet i nye retninger.
• Vurdering av hvordan kunstnerne beskriver at de kan relatere seg til, nyttiggjøre seg stedet Air Green og mulighetene omgivelsene gir.
• Sammenhengen mellom intensjon og behov i prosjektbeskrivelsen har vært viktig for vurderingen. I noen tilfeller er også en åpen bruk av tiden til eksperimentering like bra som en konkret prosjektplan.
• God, velformulert, og godt presentert søknad som viser evne til kommunikasjon, har vært et pluss i vurderingen.
• Vurdering av hvordan de fire valgte kunstnerskap passer sammen er også tatt med i vurderingen, men har ikke vært avgjørende for utvelgelsen

Vi bruker cookies for å forbedre og måle bruken av nettstedet.