AiR Green Studio er i det nylig rehabiliterte "Sommerfjøset" på Søndre Green gård. Bilder: sondregreen.no.

AiR Green Studio

AIR GREEN STUDIO
Norske tekstilkunstnere (NTK) har siden 2016 drevet kunstneroppholdet AiR Green på Søndre Green gård i Krødsherad kommune. Hvert opphold består av fire kunstnere som bor sammen og har egne arbeidsrom.

Nå har vi gleden av å kunne tilby enda et opphold på gården, under navnet AiR Green Studio.

Oppholdet er for én kunstner og har en varighet på to måneder. Oppholdet er i det nylig rehabiliterte Sommerfjøset på Søndre Green gård. Sommerfjøset er omgjort til en studioleilighet med alle fasiliteter, og med et godt arbeidsrom for ulike typer kunstproduksjon. Andre arbeidsrom på gården vil også være tilgjengelig. 

Oppholdet inkluderer et stipend på kroner 10.000,- og reiseutgifter dekkes med inntil kroner 3500,-.
Merk: Oppholdet er personlig (man kan ikke ta med familie, partner etc.).

HVEM KAN SØKE
Alle kunstnere som arbeider tekstilrelatert.

SØKNAD
Søknad om opphold på AiR Green Studio 2023 er nå utlyst. Lenke til søknadsskjema.

Søknadsfrist for opphold i 2023 er 13. november 2022.

I behandlingen av søknaden vil det bli lagt vekt på et godt formulert prosjekt. Prosjektet kan være å utvikle ideer til en pilot, eller å produsere og utføre kunst til en utstilling.

Tildelingen av opphold juryeres av styret i Norske tekstilkunstnere (NTK).

MER INFORMASJON
Les mer om Søndre Green gård og kunstneropphold der på norsketekstilkunstnere.no og sondregreen.no.

Ved spørsmål om oppholdet og/eller søknad, send e-post til daglig leder i Norske tekstilkunstnere Line Fasteraune: dl@softgalleri.no.

INFORMATION IN ENGLISH

AIR GREEN STUDIO
Since 2016, Norwegian Textile Artists (NTK) have run the artist residency AiR Green at Søndre Green farm in Krødsherad municipality in Norway. At each residency, four artists live together and have their own workspaces.

Now we have the pleasure of being able to offer another residency on the farm, under the name AiR Green Studio.

The new residency is for one artist and has a duration of two months. The residency is in the recently rehabilitated Sommerfjøset (“Summer barn”) on Søndre Green farm. The barn has been converted into a studio apartment with all facilities, and with a good work space for various types of art production. Other workspaces on the farm will also be available.

The stay includes a grant of NOK 10,000 and travel expenses are covered by up to NOK 3,500.

Note: The stay is personal (you can not bring family, partner etc.).

WHO CAN APPLY
Artists who work textile-related.

APPLICATION
Applications for AiR Green Studio residency in 2023 is now accepted. Link to application form.

The deadline for residency in 2023 is November 13th 2022.

In the processing of the application, emphasis will be placed on a well-formulated project. The project can be to develop ideas for a pilot, or to produce and perform art for an exhibition.

NTK’s board will select participants based on the application.

MORE INFORMATION
Read more about Søndre Green farm and artist stays there at norsketekstilkunstnere.no and sondregreen.no.

For questions about the stay and / or application, send an e-mail to the general manager of Norwegian Textile Artists Line Fasteraune: dl@softgalleri.no.

Kunstneroppholdet er muliggjort takket være finansiell støtte fra Viken fylkeskommune og Krødsherad kommune.

The artist residency programme is made possible through financial support from Viken county and Krødsherad municiaplity.

Vi bruker cookies for å forbedre og måle bruken av nettstedet.