AiR Green Studio 2021: Tobias Alexander Danielsson

Tobias Alexander Danielsson: Verksserien Vippepunkt på RAM galleri i 2020.

Møt kunstneren på AiR Green Studio høsten 2021

Høsten 2021 arrangeres for første gang AiR Green Studio, et to-måneder langt kunstneropphold i det nyoppussede «Sommerfjøset» på Søndre Green gård. Sommerfjøset er omgjort til en studioleilighet med alle fasiliteter, og med et godt arbeidsrom for ulike typer kunstproduksjon.

Etter en åpen utlysning våren 2021, ble kunstneren Tobias Alexander Danielsson (f. 1987) tildelt oppholdet av styret i Norske tekstilkunstnere.

Oppholdsperioden er fra onsdag 1. september – søndag 31. oktober 2021.
De to første ukene av oppholdet overlapper med det ordinære AiR Green kunstneroppholdet, da det er fire andre kunstnere på gården.
Les mer om AiR Green her.

Utlysning for 2022
Plasser på både det ordinære kunstneroppholdet AiR Green og AiR Green Studio for vår og høst 2022 vil bli utlyst høsten 2021, med søknadsfrist 14. november. Mer informasjon kommer.

Om kunstneren

Tobias Alexander Danielsson (f. 1987) kommer fra Jönköping i Sverige, og bor og arbeider i Oslo. Han har en MFA fra Kunstakademiet i Oslo, KHiO (2015). Danielsson har hatt separatutstillinger ved blant annet RAM galleri, Oslo (2020), Møre & Romsdal kunstsenter (2019), SOFT galleri, Oslo (2017), Akershus Kunstsenter, Lillestrøm (2016), og har deltatt i en rekke gruppeutstillinger blant annet i Ode til en vaskeklut, hymne til en tiger, Kunsthall Stavanger (2018) og Kunstnerforbundet (2017). Hans er representert i samlingene til blant annet Nasjonalmuseet, Oslo og Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, Trondheim.

I grensen mellom skulptur og maleri, installasjon og performance arbeider Tobias Alexander Danielsson med en sparring og forhandling mellom verk og betrakter. Han er interessert i relasjonen mellom objekt og kropp og den ubevisste erfaring vi har til ting i vår omgivelse. Gjennom å stort sett bruke materialer som allerede har hatt et liv med en tilskreven funksjon, oppstår et forventningsrom som han vil riste om og presentere i en ny kontekst. Den tilbakevendende bruken av tekstil i Danielssons arbeider, fungerer tematisk som en forlengelse av kroppen og den konstante relasjonen vi har til tekstiler i vår hverdag. Under den globale nedstengingen begynte Danielsson å arbeide med figurative tekstilkollasjer som har blitt en slags hverdagspolitisk holdning til arbeid og tid. Opplevelser og øyeblikk fra hverdagen skaper nye håndsydde fortellinger. Under oppholdet på AiR green Studio vil Danielsson videreutvikle dette arbeidet, og vise de nye verkene i Buskerud Kunstsenter der han har separatutstilling våren 2022.

Prosessbilde.
Fra utstillingen Handlinger på RAM galleri i 2020.
Fra utstillingen The Lines that Defines på SOFT galleri i 2017. Foto: Øystein Thorvaldsen.
Fra utstillingen OFFSIDE på Akershus Kunstsenter i 2016. Foto: Ayatgali Tuleubek.

Vi bruker cookies for å forbedre og måle bruken av nettstedet.