Åpen dag på Søndre Green gård i anledning kunstneroppholdet AiR Green i 2017. Foto: Øystein Haugerud.
Søndre Green gård ligger idyllisk til ved Noresund i Krødsherad. Foto: Øystein Haugerud.

AiR Green - Artist in Residence

Kunstneropphold ved Søndre Green gård

-for kunstnere som arbeider med tekstile medier

Norske tekstilkunstnere (NTK) utlyser tilbud om kunstneropphold for kunstnere som arbeider relatert til tekstil ved Søndre Green gård, som ligger ved Noresund og foten av Norefjell i Krødsherad kommune. NTK ønsker å skape en arena for fordypning og konsentrasjon, bidra til utvikling og synliggjøring av tekstilkunst og fremme kontakt mellom kunstnere med ulik tilnærming til tekstilfeltet.

Periodene for AiR Green i 2024

Vår
AiR Green: 21. mai – 18. juni 2024
AiR Green Studio: 23. april – 18. juni 2024

Høst
AiR Green: 12. august – 9. september 2024
AiR Green Studio: 19. august – 7. oktober 2024

Ny nettside

AiR Green har fått ny nettside. Besøk airgreen.no

Art Residency at Søndre Green farm

– for artists whose work relates to textile media.

Norwegian Textile Artists (NTK) announces an artist-in-residence opportunity for artists whose work relates to textile media. The residency is at Søndre Green farm in Noresund, at the foot of the Norefjell mountain range in Krødsherad Municipality, Buskerud County, Norway. With this residency, NTK aims to create an arena for concentration and in-depth research, to contribute to the development and presentation of textile art, and to promote contact between artists who use different approaches to textile media.

Residency periods for AiR Green 2024

Spring
AiR Green: May 21 – June 18 2024
AiR Green Studio: April 23 – June 18 2024

Fall
AiR Green: August 12 – September 9 2024
AiR Green Studio: August 19 – October 7 2024

New website

The AiR Green residency has a new website. Visit airgreen.no

SØKNAD

NTKs styre velger deltagere basert på innsendt materiale. For spørsmål knyttet til kunstneroppholdet, ta kontakt med daglig leder Line Fasteraune: 
Epost: dl@softgalleri.no / Tlf: (+47) 90 11 54 29 (i galleriets åpningstid).

Søknad om opphold i 2024

Søknadsfrist: 15. desember 2023.

APPLICATION

NTK’s board will select participants based on the submitted material. For questions about the artist residency, please contact Line Fasteraune: 
Email: dl@softgalleri.no / Telephone: (+47) 90 11 54 29 (in the gallery’s opening hours).

Application for residency in 2024

Application deadline: December 15 2023.

HVEM KAN SØKE 

Alle profesjonelle kunstnere som arbeider med tekstile medier eller har et prosjekt relatert til tekstil. En kan søke som enkeltpersoner eller gruppe. Oppholdet er personlig (man kan ikke ta med familie, partner etc.).

Kunstneroppholdet er åpent for internasjonale søkere.

WHO CAN APPLY

All professional artists who work with textile media, Fiber art, or who have a project relating to textiles. Artists can apply individually, or as groups. The residency applies solely to the artists (it does not extend to family members, partners, etc.).

The residency is open to international artists.

Rosanna Vibe - Dokumentasjon fra opphold vår 2019

HVA SØNDRE GREEN TILBYR

I tillegg til utmerket boforhold i en historisk restaurert bolig, tilbys kunstnerne meget gode arbeidsmuligheter med rause og røffe arbeidsrom fordelt på flere hus på gården:

Hovedhus: Arbeidsrom i Salen (40m2).

Bryggerhuset: Arbeidsrom/våtrom (40m2).

Driftsbygning/låve: Arbeidsrom/prosjektrom, 3m bredt x 16m langt x 4,80m høyt pluss ekstra høyde pga. åpen takstol som gir lys og mulighet til også å jobbe fra låvebrua.

Sommerfjøs: Arbeidsrom (35m2).

På Søndre Green ligger forholdene til rette for ulik utforskning av kunstnerisk praksis kombinert med gode muligheter for refleksjon og fordypning ved plass til tilbaketrekking i hovedhuset og/eller bruk av naturen i rundt. Det gis også anledning til utforskning av tekstilhåndverk ved gårdens rikholdige samling: Oppstadvever, flatvever og annet relevant utstyr. Spælsauene på gården gir ull til spinning og farging. Naturen gir urter og planter til plantefarging.

Sentralt i kunstneroppholdet AiR Green står møtet mellom ulike kunstnerskap med tekstilen som felles utgangspunkt. De fire kunstnerne som blir juryert inn til hvert opphold vil dele bosted og gis her muligheten til å både dele og lære av hverandre.

Hver kunstner må dele sin praksis i form av åpen dag på gården siste helgen av oppholdet og/eller en presentasjon og kunstnersamtale på Buskerud Kunstsenter. Mer informasjon om dette vil bli gitt i forkant av kunstneroppholdet, og avtales og tilpasses den enkelte søker.

WHAT AiR GREEN OFFERS

In addition to excellent accommodations in a historic, newly-restored farmhouse, the artists have the opportunity to work in large spaces in several of the farm buildings:

‘Hovedhuset’ (main farmhouse): workroom in ‘salen’ (the large salon) (40m2).

‘Bryggerhuset’ (brewing house): workroom / wet room (40m2).

‘Driftsbygning /låve’ (barn): project room / workroom (3m width x 16m length x 4,80m height, plus extra height due to open-truss ceiling. This room has good lighting and the possibility of working from the barn bridge.

‘Sommerfjøs’ (summer barn): workroom (35m2).

AiR Green provides good conditions for different approaches to artistic practice, for reflection and in-depth study, for working on your own in the main house and/or using the natural surroundings.

You can also immerse yourself in textile craft through the farm’s rich collection of vertical looms, flat looms and other relevant equipment. The farm’s Spælsau (Old Norwegian Short Tail Landrace sheep) provide wool for spinning and dyeing. The local nature provides herbs and plants for dyeing wool.

Key to AiR Green is the encounter between different artistic practices with the textile as a common starting point. The four artists who are juryed into each residency will live together and will be given the opportunity to share and learn from each other.

Each artist must share his or her practice in the form of an Open Day at the farm in the last weekend of the residency and / or give a presentation and an artist talk at Buskerud Kunstsenter. More information about this will be given in advance of the artist residency and customised to the individual applicant.

Kunstner Helen Sæther arbeider med et verk på åpen dag på Søndre Green gård i 2017. Foto: Øystein Haugerud.
Helen Sæther på åpen dag på Søndre Green gård i 2017. Foto: Øystein Haugerud.

OM KUNSTNEROPPHOLDET

Oppholdet er for fire kunstnere med varighet opptil fire uker. I 2019 er kunstneroppholdet utvidet fra én til to perioder. Tildelingen av opphold blir til én av disse periodene.

Oppholdet inkluderer et stipend på kroner 5000,- per person (for 4 ukers opphold). Reiseutgifter dekkes med inntil kroner 3500,- per person. Kunstnerne har fri bolig og arbeidsplass.

Gårdens hovedbygning, på 350 m2, disponeres av kunstnerne under oppholdet. Bygningen er opprinnelig fra 1700 tallet, og ble totalrenovert for utleie i 2013/14. Huset er fullt møblert og inneholder (fordelt på to etasjer): 3 dobbelt og 3 enkeltsoverom, 2 bad, en stor sal, i tillegg til 3 stuer, spisestue og stort kjøkken som begge har spiseplass til 12 personer. Rommene fordeles mellom kunstnerne slik at det er mulighet for både tilbaketrekking og fellesskap.

ABOUT AiR GREEN

The art residency is for 4 artists and lasts up to 4 weeks. In 2019, the residency has been extended from one to two periods. A place at the residency will be given for one of these two periods.

The residency includes a grant of NOK 5,000 per person (for 4 weeks’ residency). Travel expenses are covered up to NOK 3,500 per person. Artists are given free accommodation and work space.

The farm’s main building (350 m2) is used by the artists during their stay. The house dates back to the 1700s and was completely renovated in 2013/14. It is fully furnished and contains (spread over 2 floors): 3 double bedrooms, 3 single bedrooms, 2 bathrooms, 1 large salon, 3 living rooms, 1 dining room and 1 large kitchen. Both the dining room and kitchen have seating for 12 people. The rooms are divided amongst the artists so as to provide both solitude and fellowship.

HVOR LIGGER SØNDRE GREEN?

Adresse:
Søndre Gren
Krøderfjordveien 1300

Gården ligger i Krødsherad kommune og grenser ned mot Krøderfjorden. Den har egen liten øy, robåt, badestrand og et flott turterreng tilgjengelig fra gården.

I Greensåsen er det turvei med gapahuk og skogshytte for overnatting. Det går natursti fra gården til Krøderen Kro, 1,5 km unna, der det serveres hjemmelaget lokalmat. 16 km unna er du på høyfjellet.

Noresund, 3,5 km unna, er nærmeste tettsted. Her finnes det butikker, bensinstasjoner, lege, kommuneadministrasjon, hotell og kafeer. Det er bussforbindelse dit (ikke hyppige avganger). Det går også en sykkel- og gangvei langs fjorden dit. Sykkel kan lånes. Gården ligger ca. 90 km fra Oslo, 2 timers reise med buss over Hønefoss eller Drammen.

WHERE IS AiR GREEN?

Address:
Søndre Gren
Krøderfjordveien 1300

The residency is at Søndre Green farm, next to the lake Krøderfjorden in the municipality of Krødsherad. It has its own small island, rowboat and beach for swimming.

Beautiful hiking terrain is close at hand: the hill Greensåsen has a hiking trail, a lean-to shelter and a cabin with sleeping facilities. There’s also a trail from the farm itself to Krøderen Kro (1½ km distance), which serves homemade and locally-sourced food. Hike 16 km and you’re above the treeline.

Noresund (the closest village, 3½ km from AiR Green) has shops, petrol stations, a doctor, municipal administration, a hotel and cafés. There is public transportation (a buss) to Søndre Green Farm (sporadic schedule). There is also a bicycle/walking path from the farm to Noresund, along the lakeside. Bicycles can be borrowed at the farm. The farm is about 90 km from Oslo, a 2-hour bus ride via Hønefoss or Drammen.

Artists in Residence Autumn 2019: Ya-chu Kang, Kushala Vora, Erika Lynne Hanson og Málfríður Aðalsteinsdóttir. Watch the interviews to the right.

Kunstneroppholdet er muliggjort takket være finansiell støtte fra Viken fylkeskommune, Krødsherad kommune og NTK.

RESSURSGRUPPE
Norske tekstilkunstnere (NTK)
Norwegian Crafts
Norges Husflidslag
Søndre Green gård

The artist residency programme is made possible through financial support from Viken county, Krødsherad municiaplity and NTK.

RESOURCES GROUP
Norwegian Textile Artists (NTK)
Norwegian Crafts
The Norwegian Folk Art and Craft Association
Søndre Green Farm

Vi bruker cookies for å forbedre og måle bruken av nettstedet.