AiR Green deltakere høsten 2020

Facebook
Twitter

De fire deltakerne på kunstneroppholdet AiR Green høsten 2020 er Marit Tunestveit Dyre, Hilde Frantzen, Marius Moldvær og Anne Karin Jortveit.

Dyre og Frantzen ble juryert inn etter en åpen utlysning i 2019. De to utenlandske kunstnerne som opprinnelig skulle deltatt, Francisca Nuñes Reveco (Chile) og Hanne G. Grønlund (Danmark), har fått utsatt sitt opphold til neste år på grunn av koronapandemien. Moldvær og Jortveit ble da juryert inn etter en intern utlysning i Norske tekstilkunstnere (NTK).

Høstens kunstneropphold varer fra 17. august til 14. september.

Juryens begrunnelse

Felles for de fire kunstnerne som er valgt ut for kunstneroppholdet HØST 2020 er at de har levert sterke søknader både med hensyn til deres kunstnerskap og hvilket utbytte de kan ha av oppholdet. De har ulik tilnærming til det tekstile fagfeltet og kommer fra ulike steder i verden og faglige miljøer. En viktig del av kunstneroppholdet er at den enkelte skal få anledning til å jobbe med eget arbeid. Samtidig ser vi potensiale for spennende faglige møter mellom de ulike kunstnerskap. Vi ønsker dem et godt opphold!

Norske Tekstilkunstnere mottok 61 søkere til AiR Green 2020. Søkerne kom fra 21 land; Iran, Hellas, Latvia, Canada, Polen, USA, Nederland, Belgia, Sverige, Tyskland, Frankrike, Danmark, Syd-Afrika, Irland, Estland, Russland, Italia, Finland, Storbritannia, Chile, Portugal, Australia, Spania og Japan og representerer et bredt kunstfaglig spekter. Den høye kvaliteten på de innsendte søknadene gjorde gjennomgangen og de påfølgende diskusjonene i styret faglig interessant.

Åpen dag

Søndag 6. september inviterer vi publikum til åpen dag på Søndre Green gård. Da blir det anledning til å se hva kunstnerne har jobbet med under oppholdet og høre på kunstnersamtale. Mer informasjon om dette arrangementet kommer snart.

Om AiR Green

Kunstneroppholdet AiR Green ble initiert av NTK i 2015 for å skape en arena for fordypning og konsentrasjon, bidra til utvikling og synliggjøring av tekstilkunst og fremme kontakt mellom kunstnere med ulik tilnærming til tekstilfeltet. AiR Green foregår på Søndre Green gård i Krødsherad i Buskerud, som eies og drives av tekstilkunstner Kristin Lindberg. Kunstneroppholdet har tidligere blitt avholdt i 2016, 2017, 2018 og 2019.

Presentasjon av kunstnerne

Marit Tunestveit Dyre - Arbeidshansker

Marit Tunestveit Dyre (f. 1983)

Tekstil er et tilbakevendende og viktig element i Marits praksis, som fysisk materiale og som en utømmelig kilde til inspirasjon. Hun er tiltrukket av materialet på grunn av dets iboende egenskaper; det er mykt og fleksibelt. På grunn av dets historiske, kulturelle, sosiale og personlige referanse grunnlag. Hennes oppmerksomhet har den seneste tiden vært rettet mot den utvidede bruken av tekstil: i sosiale, kulturelle, offentlige, politisk og økonomisk kontekster og sammenhenger. Det være flagg, seil, tekstil bannere med påmalt tekst / visuelle elementer eller hvordan tekstil kan okkupere et faktisk område. Arbeidene hennes har de seneste årene kommet til uttrykk som performance, som observasjons foto, som tekst og eller skulpturelle elementer. Hun ble uteksaminert fra Fakultet for kunst, musikk og design ved Universitetet i Bergen med en Bachelor i tekstil og en Master i kunst i 2013, og hun har Bergen som base. 

bergenateliergruppe.no/marit-tunestveit-dyre

Hilde Frantzen (feltarbeid)

Hilde Frantzen (f. 1982)

I mitt pågående prosjekt forsøker jeg å fange noe av naturens egenart med en selvutviklet forskningsmetode. Mine resultater kan kanskje ikke gi noen svar, men jeg prøver å finne det vakre og uforståelige fra forskernes metoder tolket ut fra min synsvinkel.  

Prosjektet jeg jobber med handler om og fange bevegelsene i terrenget, i luften og i vannet. Jeg har jobbet fram en metode hvor jeg maler mønster på tekstil, som jeg tar med ut og legger på eller i naturen. På denne måten fanger jeg landskapet på en grafisk måte. Jeg sitter igjen med en oversikt over de faktiske bevegelsene i bakken.  

Jeg måler landskapet basert på en annen type persepsjon enn landskapsmålernes maskinstyrte GPSer og satellittutstyr for terrengdata. Hvor GPS handler om orientering og bevegelse gjennom landskap, opererer jeg i en helt annen skala- en menneskelig skala som relaterer til hånden, kroppen og berøring. Jeg blir kjent med landskapet ved å stoppe opp og konkret kjenne på bakken under føttene, under hendene. Jeg presser tekstilen ned i sprekker og former den etter terrenget. Og det blir til en mer preformativ handling.  Hver eneste sten, sprekk, vindpust eller bevegelse i terrenget gjør utslag på rutenettet og den myke tekstilen. Resultatene fremstår for meg som et slags blanding mellom et teppe og et landskapsmaleri.  

hildefrantzen.com

Marius Moldvær - Installasjonsfoto fra utstillinga «A Bird in the Hand» ved Palmera, Bergen, 2019

Marius Moldvær (f. 1985)

Marius Moldvær er utdanna billedkunstnar og teoretikar frå Kunsthøgskulen i Bergen ved Avdeling for Fotografi og Pacific Northwest College of Art i Critical Theory and Creative Research. Moldvær sitt virke befinner seg i krysningspunktet mellom teori og praksis der han gjennom medium som tekstil. fotografi, skulptur og tekst, og formater som utstillinger, foredrag og publikasjoner konstruerer paradigmer som krysser fleire ulike disipliner og ideer. 

Gjennom sitt kunstneriske virke tangerer Moldvær ulike medium og tematikker som tas utifrå vår samtidige kultur, historie, teknologi, litteratur og kunsthistorie der objekter og narrativ—frå det kvardagslege til det ekstraordinære—settes saman i nye og uvante konstellasjoner for å skape alternative narrative strukturer dei kan forstås gjennom, der han gjennom tekstilmediet, da formalt og tematisk, ønsker å skape eit narrativ om stader og menneskene, og vidare plassere dei i eit større nettverk av tankar og ideer.

I sine seinare arbeider har Moldvær utvida sitt fokus på møte mellom tekstil og tekstbaserte arbeider og ei vidare utforsking av materiale og teknikk som del av ein konseptuell grunntanke, der hans vidare arbeid vil fortsette ei med utforsking av mulighetene som ligger i dette møtet og i inkluderingen av nye teknikker og teknologier inn i sitt virke.

mariusmoldvaer.com

Anne Karin Jortveit - Reisegods (2018)

Anne Karin Jortveit (f. 1964)

I sitt kunstnerskap arbeider Anne Karin Jortveit hovedsakelig tredimensjonalt og med tekstil i spennet mellom det materielle, estetiske og konseptuelle. De siste årene har hun jobbet mye med spinning, veving og plantefarging. Å finne koblinger mellom konkret kunnskap og reflekterende og poetisk utforskning er viktig for henne, og gjennom håndverk og manuelle prosesser fokuserer hun ofte på noe oversett, sårbart og minimalt i ulike individuelle og kollektive sammenhenger. Uavhengig idé og uttrykk blir det meste hun gjør til i en økologisk og bærekraftig tankegang. Jortveit har blant annet stilt ut på Akershus Kunstsenter, SOFT Galleri og Buskerud Kunstsenter.

annekarinjortveit.no

Vi bruker cookies for å forbedre og måle bruken av nettstedet.